KURUMSAL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi, 2010 senesinde, Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut olmayan kültürel değerleri üzerine araştırmalar yapıp yayın haline getirerek, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Kurum, 2010-2012 yılları arasında kırkın üzerinde yayını Bursa belleğine kazandırmıştır.

Merkez, Setbaşı Şehir Kütüphanesi’nde kendine tahsis edilen yerde uzman kadrosuyla sürekli yeni çalışmaların peşinde koşmaktadır. Bursa Araştırmaları Merkezi, Bursa’nın köylerinde unutulmaya yüz tutmuş; ninniler, masallar, türküler, halk oyunları, kaybolmuş el sanatları ve daha nice geleneklerimizi ‘Somut ve Somut Olmayan Kültürel Projesi’ kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ses ve görüntü kayıt birimlerinde derleyip, eser haline dönüştürerek kamuoyuna sunmaktadır.

Bu projenin yanı sıra “Bursa’nın Tarihi Mahalleleri” projesi kapsamında mahallelerdeki eski yapıların tarihçeleri, mahallelilerle yapılan sözlü tarih çalışmalarında da mahalle gelenekleri yayın haline getirilmektedir.

“Köklü Eğitim Kurumları” kapsamında yürütülen çalışmalarda ise şehrin tarihî okullarının günümüze kadar geçirdiği evreler, eski mezunların ve öğretmenlerin sözlü tarih çalışmalarında anlattığı anılarla da renklendirilerek kitap halinde yayınlanmaktadır.

Evliya Çelebi Yolu projesi kapsamında ise iki İngiliz yazarın kaleme aldığı Evliya Çelebi Yolu kitabının Türkçesini yayınlamıştır. Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş ve atlı gezi yolu olan bu güzergâhın Avrupa Kültür Yolları listesine alınması, yolun tanıtımının ve işlevselliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkez, bu çalışmaları Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri ile birlikte yürütmektedir. Şehre kısa ve uzun vadede kazandırmayı düşündüğü daha nice eser, yürütmekte olduğu pek çok proje mevcuttur.

Hazırlanan eserlerin incelendiği, değerlendirilip karara bağlandığı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yayınlar Kurulu mevcuttur. Haftanın belirli günlerinde toplanılarak merkezin çalışmalarının niteliği ve niceliği konusunda ortak kararlar alınmaktadır.

Bursa Araştırmaları Merkezi’nin asli görevi aslında bir imparatorluğa başkentlik yapmış, büyük bir mirası barındıran, medeniyetlerin geçiş noktası olmuş bir şehrin hafızasına yolculuktur.